Έργο Peer2Peer

Διασύνδεση σχολείων για την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής των Ρομά

Το έργο Peer2Peer στοχεύει στην πρόληψη και καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, ως σύμπτωμα και αιτία του κοινωνικού αποκλεισμού, των Ρομά μαθητών και στη μεταφορά μιας «καλής πρακτικής» συμπεριληπτικής σχολικής κουλτούρας μεταξύ σχολείων των περιοχών παρέμβασης. Μέσω μιας διομότιμης προσέγγισης, το έργο φιλοδοξεί να συνδέσει Ρομά μαθητές, εκπαιδευτικές και τοπικές κοινότητες ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή, τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των κοινοτήτων στο σύνολό τους.

Κεντρικοί άξονες του Έργου

Ανάπτυξη στοχευμένης μεθοδολογίας

Διενέργεια βιβλιογραφικής επισκόπησης εθνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικής με τη σχολική διαρροή των Ρομά μαθητών με στόχο τη διερεύνηση των παραγόντων που ενισχύουν το φαινόμενο και τον εντοπισμό καλών πρακτικών συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.

Δημιουργία δικτύου συμμάχων

Εντοπισμός και επιλογή 15 Ρομά μαθητών και αποφοίτων, 5 εκπαιδευτικών του «σχολείου δότη» και 15 εκπαιδευτικών των σχολείων αποδεκτών για τη συμμετοχή τους στο δίκτυο συμμάχων.

Δι-ομότιμη μεταφορά της καλής πρακτικής – Αξιολόγηση των επιπτώσεων της παρέμβασης

Διασύνδεση εκπαιδευτικής κοινότητας «σχολείου δότη» και σχολείων – αποδεκτών
Διασύνδεση τοπικών κοινωνιών με ειδική στόχευση στους γονείς των Ρομά και μη Ρομά μαθητών του «σχολείου δότη» και των σχολείων – αποδεκτών

Αναμενόμενα αποτελέσματα

– Εμπνευσμένοι νέοι Ρομά, μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από μια συμπεριληπτική σχολική κουλτούρα αποφασισμένοι να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους.

– Ενδυναμωμένοι και χειραφετημένοι νέοι Ρομά, μαθητές και απόφοιτοι, μετά την απονομή του ρόλου του μέντορα ως ανταμοιβή για την επιλογή τους να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους.

– Εκπαιδευμένοι δάσκαλοι και καθηγητές σε πρακτικές συμπερίληψης Ρομά μαθητών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας με e-mail ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.

Αποστολή