Νέοι Ρομά

 • Ενδυναμωμένοι και χειραφετημένοι νέοι Ρομά, μαθητές και απόφοιτοι, μετά την απονομή του ρόλου του μέντορα ως ανταμοιβή για την επιλογή τους να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους
 • Εμπνευσμένοι νέοι Ρομά μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από μια συμπεριληπτική σχολική κουλτούρα
 • Ανεπτυγμένοι διαγενεακοί δεσμοί ανάμεσα στους νέους Ρομά μέσω της συνεργασίας και της αλληλοϋποστήριξης
 • Αυξημένη αίσθηση του ανήκειν μέσω της επαφής με τους Προγυμναστές, τους Καθοδηγητές και τις τοπικές κοινωνίες
 • Μείωση στις διακρίσεις κατά των Ρομά, στον εκφοβισμό και στα ποσοστά σχολικής διαρροής στο περιβάλλον του σχολείου

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

 • Απόκτηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων σε συμπεριληπτικές πρακτικές Ρομά μαθητών
 • Βελτιωμένες σχέσεις ανάμεσα στους καθηγητές και Ρομά μαθητές μέσω τεχνικών σχολικής ένταξης
 • Ανεπτυγμένη συνεργασία ανάμεσα στους καθηγητές και στους Ρομά γονείς για την υποστήριξη των Ρομά μαθητών στην προσπάθεια ολοκλήρωσης της εκπαίδευσής τους
 • Εδραιωμένοι δεσμοί ανάμεσα στα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού των διαφορετικών περιοχών με αποτέλεσμα την ανταλλαγή πρακτικών και δοκιμασμένων τεχνογνωσιών

Μέλη των κοινοτήτων Ρομά

 • Ενισχυμένο αίσθημα εμπιστοσύνης στο σχολικό περιβάλλον
 • Ενισχυμένη αξία της εκπαίδευσης εντός των κοινοτήτων Ρομά μέσω της προβολής Ρομά προτύπων και σχολικών παραδειγμάτων
 • Ενδυνάμωση των διακοινοτικών σχέσεων για την διεκδίκηση ενός καλύτερου μέλλοντος για τις νέες γενιές Ρομά

Μέλη των τοπικών κοινοτήτων

 • Επένδυση στις νέες γενιές για την προώθηση της κοινωνικής προόδου, μέσω της προσέγγισης μελών των τοπικών κοινωνιών με έναν ολιστικό τρόπο
 • Βελτιωμένες αντιλήψεις σχετικά με την ένταξη των Ρομά με έμφαση στην καταπολέμηση του σχολικού διαχωρισμού
 • Ενισχυμένη κοινωνική συνοχή, βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα σε τοπικό επίπεδο.

Συνολικά, το έργο αναμένεται να δημιουργήσει πολλαπλασιαστές στις ομάδες-στόχο, που θα προωθήσουν την συμπεριληπτική σχολική κουλτούρα μέσω μιας διομότιμης μεθοδολογίας, προωθώντας καλές πρακτικές και συμπεριληπτικές πολιτικές σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και ενημερώνοντας τις συζητήσεις Πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.