Για την εξασφάλιση της επιτυχούς διομότιμης μεταφοράς της καλής πρακτικής προβλέπεται η υλοποίηση μιας σειράς δράσεων που αξιοποιούν τους εδραιωμένους μέσα από τις εκπαιδεύσεις ρόλους των Μεντόρων, Καθοδηγητών και Προγυμναστών για τη διασύνδεση με Ρομά μαθητές των σχολείων-αποδεκτών, με τις εκπαιδευτικές κοινότητες των περιοχών παρέμβασης αλλά και τις τοπικές κοινωνίες. Οι επιπτώσεις της μεταφοράς του διομότιμου παραδείγματος θα αξιολογηθούν

Δράσεις για τη μεταφορά της καλής πρακτικής:

1. Επιλογή 50 Ρομά μαθητών των σχολείων – αποδεκτών (ΜENTEES), με τη συνδρομή των 15 επιλεγμένων δασκάλων / καθηγητών τους

2. Διασύνδεση Ρομά μαθητών «σχολείου δότη» και σχολείων – αποδεκτών

  • 300 συνεδρίες mentoring
  • 10 συνεδρίες προβολής θετικών προτύπων (role-modelling)
  • 2 ομαδικές συνεδρίες για κάθε σχολείο – αποδέκτη
  • 10 ομαδικές επισκέψεις μαθητών στο «σχολείο δότη»
  • 1 έκδοση «ThePeer2PeerJourney» με τη συμπερίληψη 50 μαρτυριών Ρομά μαθητών (MENTORS + MENTEES) αναφορικά με την εμπειρία συμμετοχής τους στην παρέμβαση

3. Διασύνδεση εκπαιδευτικής κοινότητας «σχολείου δότη» και σχολείων – αποδεκτών

  • Διενέργεια 1 εναρκτήριου + 7 τακτικών Εργαστηρίων με τη συμμετοχή των 15 επιλεγμένων δασκάλων / καθηγητών των σχολείων – αποδεκτών (TUTORS) και την υποστήριξη των 5 «καθοδηγητών» (COACHES)
  • Σχεδιασμός στοχευμένου Πλάνου Εργασιών με σκοπό την πρακτική αξιοποίηση των κεκτημένων γνώσεων και τεχνικών συμπεριληπτικής εκπαίδευσης / τακτική παρακολούθηση της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητάς του Πλάνου Εργασιών για τη διαχείριση της σχολικής διαρροής των μαθητών Ρομά

4. Διασύνδεση τοπικών κοινωνιών με ειδική στόχευση στους γονείς των Ρομά και μη Ρομά μαθητών του «σχολείου δότη» και των σχολείων – αποδεκτών

  • Δημιουργία 2 διακριτών ομάδων σε κάθε σχολείο – αποδέκτη με τη συμμετοχή γονέων Ρομά και μη Ρομά μαθητών, αντίστοιχα
  • Διενέργεια ενός μικτού Εργαστηρίου με τη συμμετοχή των μελών των 2 ομάδων σε κάθε σχολείο – αποδέκτη (ενδυνάμωση μελών ομάδων για την από κοινού προώθηση της ενεργού και ισότιμης συμπεριληπτικής εκπαίδευσης)
  • Διενέργεια 10 συναντήσεων διαβούλευσης με τη συμμετοχή μελών των τοπικών κοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών Ρομά κοινοτήτων, για την πρόληψη και καταπολέμηση της σχολικής διαρροής των Ρομά