Στοχεύοντας στη δημιουργία δικτύου συμμάχων στην προσπάθεια καταπολέμησης της σχολικής διαρροής των Ρομά μαθητών, το έργο θα εντοπίσει και θα επιλέξει Ρομά μαθητές και απόφοιτους, και εκπαιδευτικούς του «σχολείου δότη» και των σχολείων αποδεκτών. Τα μέλη δικτύου συμμάχων θα εκπαιδευτούν με στόχο την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων απαραίτητων για τη μεταφορά και εφαρμογή της «καλής πρακτικής» συμπεριληπτικής σχολικής κουλτούρας από το «σχολείο δότη» στα σχολεία-αποδέκτες.

Δράσεις δημιουργίας δικτύου συμμάχων και ανάπτυξης δεξιοτήτων

1. Επιλογή 15 Ρομά μαθητών ή/και αποφοίτων του «σχολείου δότη» με σκοπό τη δημιουργία μεντόρων (MENTORS) Ρομά μαθητών των σχολείων – αποδεκτών
2. Επιλογή 5, συνολικά, καθηγητών του «σχολείου δότη» και ειδικών εμπειρογνωμόνων σε θέματα κοινωνικής ένταξης των Ρομά, με σκοπό τη δημιουργία «καθοδηγητών» (COACHES) α. επιλεγμένου εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολείων – αποδεκτών και β. των μεντόρων του «σχολείου δότη»
3. Επιλογή 15 δασκάλων / καθηγητών των σχολείων – αποδεκτών, με σκοπό τη δημιουργία «προγυμναστών» (TUTORS) των Ρομά μαθητών των σχολείων – αποδεκτών
4. Εκπαίδευση των επιλεγμένων μαθητών ή/και αποφοίτων του «σχολείου δότη» για την ανάληψη του ρόλου των μεντόρων των Ρομά μαθητών των σχολείων – αποδεκτών

  • 16 συνεδρίες γνωσιοκεντρικής προσέγγισης
  • 24 συνεδρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων

5. Εκπαίδευση των επιλεγμένων δασκάλων / καθηγητών των σχολείων – αποδεκτών για την ανάληψη του ρόλου των «προγυμναστών» των Ρομά μαθητών τους

  • 12 εκπαιδευτικές συνεδρίες στην εκμάθηση δοκιμασμένων συμπεριληπτικών εκπαιδευτικών πρακτικών, συμβουλευτική σε θέματα ψυχο-κοινωνικής ανάπτυξης, συμβουλευτική για τη διαχείριση γονέων

6. Διένεργεια 6 Εργαστηρίων σε θέματα πολιτικών προστασίας ανηλίκων
7. Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τους νέους Ρομά μέντορες και τους προγυμναστές (TUTORS)